När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie 447

Vi söker deltagare till en forskningsstudie med en läkemedelssubstans under utveckling som i framtiden förhoppningsvis kan användas för att behandla och förebygga sjukdomstillstånd inom transplantation, autoimmunitet, genterapi och cancer.

Syftet med studien är att undersöka läkemedlets säkerhet och tolerans samt hur läkemedlet tas upp, fördelas och utsöndras i kroppen.

Målgrupp: friska män och kvinnor, 18–45 år

Kriterier för deltagande:

• Vara frisk
• BMI mellan 18–30 kg/m2
• Väga från 50 till 100 kg
• Ej använda nikotinprodukter regelbundet
• Ej ta några läkemedel eller kosttillskott
• Ej ha högt blodtryck
• Ej vaccinerats senaste 4 veckorna
• Ej ha opererat bort mjälten
• Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste 2 månaderna
• Ej donerat blod eller plasma senaste 3 månaderna
• Kvinnor (om heterosexuellt aktiv) behöver använda för studien godkända preventivmedel fram till 4 månader efter dosering, vara steril eller postmenopausal.
• Män behöver vara villig att använda kondom SAMT att dess partner (om kvinnlig) ha godkända preventivmedel/vara steril/postmenopausal, fram till 4 månader efter dosering.

Ersättning: 19 050 kr för ditt deltagande samt reseersättning

Tidsschema:

GruppBesök 1
(hälsokontroll)
Besök 2Besök 3Besök 4Besök 5Besök 6Besök 7Besök 8Besök 9Besök 10Besök 11Besök 12Besök 13Besök 14
3a 14 eller 20 mars19-22 mars23 mars24 mars25 mars26 mars28 mars30 mars2 apr9 apr16 apr22 majsep 2023mars 2024
3b14 eller 20 mars21-24 mars25 mars26 mars27 mars28 mars30 mars1 apr4 apr11 apr18 apr24 majsep 2023mars 2024
3c14 eller 20 mars26-29 mars30 mars31 mars1 apr2 apr4 apr6 apr9 apr16 apr23 apr29 majsep 2023mars 2024
4a23, 28 mars eller 3 apr11-14 apr15 apr16 apr17 apr18 apr20 apr22 apr25 apr2 maj9 maj14 juniokt 2023apr 2024
4b23, 28 mars eller 3 apr13-16 apr17 apr18 apr19 apr20 apr22 apr24 apr27 apr4 maj11 maj16 juniokt 2023apr 2024
4c23, 28 mars eller 3 apr
16-19 apr20 apr21 apr22 apr23 apr25 apr27 apr29 apr7 maj14 maj19 juniokt 2023apr 2024
5a13,18 eller 27 apr2-5 maj6 maj7 maj8 maj9 maj11 maj13 maj16 maj23 maj30 maj5 julinov 2023maj 2024
5b13,18 eller 27 apr4-7 maj8 maj9 maj10 maj11 maj13 maj15 maj17 maj25 maj1 juni7 julinov 2023maj 2024
5c13,18 eller 27 apr7-10 maj11 maj12 maj13 maj14 maj16 maj17 maj21 maj28 maj4 juni10 julinov 2023maj 2024


Studien består av 14 besök på vår klinik i Uppsala. En hälsokontroll, ett dosbesök samt flera uppföljningsbesök. Vid dosbesöket kommer du övernatta 3 nätter och få en dos via infusion av läkemedlet eller placebo. Efter läkemedelsdosen kommer du att erhålla antibiotika i 14 dagar för att förebygga risken för infektion.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99, maila info@ctc-ab.se eller skicka en anmälan här nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har kliniker i Uppsala och Stockholm där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning i människa. Samtliga studier har godkänts av Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

CTC Akademiska

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
CTC Oscar

Dag Hammarskjölds väg 10C 3 tr
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
CTC MTC

Dag Hammarskjölds väg 14
752 37 UppsalaTelefon: 070-957 48 00
E-post: mtc@ctc-ab.se

Karta
CTC Karolinska

Karolinska vägen 22
171 64 SolnaTelefon: 073-153 21 00
E-post: karolinska@ctc-ab.se

Karta