När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie 447

Vi söker deltagare till en forskningsstudie med en läkemedelssubstans under utveckling som i framtiden förhoppningsvis kan användas för att behandla och förebygga sjukdomstillstånd inom transplantation, autoimmunitet, genterapi och cancer.

Syftet med studien är att undersöka läkemedlets säkerhet och tolerans samt hur läkemedlet tas upp, fördelas och utsöndras i kroppen.

Målgrupp: friska män och kvinnor, 18–45 år

Kriterier för deltagande:

• Vara frisk
• BMI mellan 18–30 kg/m2
• Väga från 50 till 100 kg
• Ej använda nikotinprodukter regelbundet
• Ej ta några läkemedel eller kosttillskott
• Ej ha högt blodtryck
• Ej vaccinerats senaste 4 veckorna
• Ej ha opererat bort mjälten
• Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste 2 månaderna
• Ej donerat blod eller plasma senaste 3 månaderna
• Kvinnor (om heterosexuellt aktiv) behöver använda för studien godkända preventivmedel fram till 4 månader efter dosering, vara steril eller postmenopausal.
• Män behöver vara villig att använda kondom SAMT att dess partner (om kvinnlig) ha godkända preventivmedel/vara steril/postmenopausal, fram till 4 månader efter dosering.

Ersättning: 24 050 kr för ditt deltagande samt reseersättning

Tidsschema:

GruppBesök 1
(hälsokontroll)
Besök 2Besök 3Besök 4Besök 5Besök 6Besök 7Besök 8Besök 9Besök 10Besök 11Besök 12Besök 13Besök 14
5b17 eller 25 maj28-31 maj1 juni2 juni3 juni4 juni7 juni8 juni21 maj18 juni25 juni31 julinov 2023maj 2024
5c25 eller 29 maj1-4 juni5 juni6 juni7 juni8 juni10 juni12 juni15 juni22 juni29 juni3 augdec 2023juni 2024
5d31 maj eller 1 juni7-10 juni11 juni12 juni13 juni14 juni16 juni18 juni21 juni27 juni5 juli10 augustidec 2023jun 2024

Kan du tänka dig delta men kan ej komma på någon av tiderna för hälsokontroll? Kontakta oss gärna nedan så hjälper vi dig att hitta en lämplig tid.

Studien består av 14 besök på vår klinik i Uppsala. En hälsokontroll, ett dosbesök samt flera uppföljningsbesök. Vid dosbesöket kommer du övernatta 3 nätter och få en dos via infusion av läkemedlet eller placebo. Efter läkemedelsdosen kommer du att erhålla antibiotika i 14 dagar för att förebygga risken för infektion.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99, maila info@ctc-ab.se eller skicka en anmälan här nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har kliniker i Uppsala, Stockholm, Linköping och Göteborg där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning i människa. Samtliga studier har godkänts av Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

CTC Akademiska

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
CTC Oscar

Dag Hammarskjölds väg 10C 3 tr
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
CTC MTC

Dag Hammarskjölds väg 14
752 37 UppsalaTelefon: 070-957 48 00
E-post: mtc@ctc-ab.se

Karta
CTC Karolinska

Karolinska vägen 22
171 64 SolnaTelefon: 073-153 21 00
E-post: karolinska@ctc-ab.se

Karta