När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie 452.

Har du Alzheimers sjukdom eller är nära anhörig till någon med sjukdomen?

Vi söker deltagare med Alzheimers sjukdom till en läkemedelsstudie. I studien testas ett nytt prövningsläkemedel som möjlig behandling mot sjukdomen. 

Syftet med studien är att undersöka läkemedlets säkerhet och tolerans samt hur läkemedlet tas upp, fördelas och utsöndras av kroppen.

Målgrupp: personer med Alzheimers sjukdom

Kriterier för deltagande:

  • Vara mellan 55–85 år
  • Vara diagnostiserad med tidig Alzheimers
  • Ej ha annan demenssjukdom utöver Alzheimers
  • BMI mellan 18–32 kg/m2
  • Ej ha en historia av eller pågående allvarlig sjukdom
  • Ej ha allvarlig psykisk ohälsa
  • Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste 3 månaderna

Ditt studiedeltagande pågår i drygt 6 månader med totalt 11 besök på klinik i Uppsala. Du kommer att få läkemedlet eller placebo vid 3 tillfällen via infusion.

Ersättning: 39 650 kronor för ditt deltagande. 

Ersättning för närstående eller god man: 10 000 kronor för nedlagd tid på kliniken som stöd till deltagande patient.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller fyll i en intresseanmälan i formuläret nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har kliniker i Uppsala och Stockholm där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning i människa. Samtliga studier har godkänts av Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

CTC Akademiska

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
CTC Oscar

Dag Hammarskjölds väg 10C 3 tr
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
CTC MTC

Dag Hammarskjölds väg 14
752 37 UppsalaTelefon: 070-957 48 00
E-post: mtc@ctc-ab.se

Karta
CTC Karolinska

Karolinska vägen 22
171 64 SolnaTelefon: 073-153 21 00
E-post: karolinska@ctc-ab.se

Karta