När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie 482

Vi söker friska deltagare till en läkemedelsstudie med ett läkemedel under utveckling mot övervikt/fetma. 

Syftet med studien är att undersöka hur läkemedlet tas upp, fördelas och bearbetas i kroppen jämfört med ett redan godkänt viktminskningsläkemedel.

Övervikt är ett stort hälsoproblem och från 1980 till 2016 hade antalet överviktiga mer än fördubblats. Idag finns det 1,9 miljarder människor med övervikt (BMI ≥ 25 kg/m2) i världen och över 650 miljoner som lider av fetma (BMI ≥ 30 kg/m2). Fetma kan kopplas till en mängd följdsjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och sömnrubbningar.

Målgrupp: friska män och kvinnor, 20–55 år

Kriterier för deltagande:

  • Vara frisk
  • BMI mellan 20–27 kg/m2  (eller över 27 kg/m2 om du har en normal kroppsfettsamansättning) vilket mäts på din hälsokontroll
  • Ha normala avföringsvanor
  • Ej ta några läkemedel eller kosttillskott
  • Ej genomgått större operationer i mag-tarmkanalen
  • Ej använda några nikotin- och/eller tobaksinnehållande produkter regelbundet
  • Ej donerat plasma senaste månaden eller donerat blod under de senaste 3 månaderna
  • Ej deltagit i någon annan läkemedelsstudie under de senaste 3 månaderna
  • Ej vara gravid, ammande eller planera att bli gravid under studietiden

Studien består av två behandlingsperioder som pågår under 9–13 veckor med totalt 10 besök på vår klinik i Uppsala samt två telefonuppföljningar.

Den första behandlingsperioden består av 8 besök på kliniken samt två telefonsamtal. Du kommer att få ta ett av läkemedlen i hemmet i 9 dagar och efter ett kortare uppehåll kommer du att få ta det andra läkemedlet i hemmet i 9 dagar. Båda läkemedlen ska intas i samband med måltid 3 gånger dagligen och du kommer att få färdiga matlådor med dig hem från kliniken som du äter under denna behandlingsperiod.

Den andra behandlingsperioden börjar 4–14 dagar efter den första perioden avslutats. Du kommer då på två separata heldagsbesök på kliniken och vid första besöket kommer du att få ta studieläkemedlet i samband med frukost. Efter några dagars uppehåll kommer du tillbaka till kliniken för ditt andra besök och får ta det redan godkända viktminskningsläkemedlet i samband med frukost.

Ersättning: 10 730 kr för ditt deltagande samt möjlighet till reseersättning. 

Tidsschema

Grupp

1. Hälso-kontroll

2. Besök på klinik

3. Besök på klinik

4. Besök på klinik

5. Telefon-uppföljning

6. Besök på klinik

7. Besök på klinik

8. Besök på klinik

9. Telefon-uppföljning

10.Besök på klinik

11. Heldag på klinik

12. Heldag på klinik

Grupp 1

22 eller 26 sep

11 okt

16 okt

21 okt

24 okt

26 okt

1 nov

6 nov

9 nov

11 nov

16 nov

21 nov

Grupp 2

2 eller 3 okt

12 okt

17 okt

22 okt

25 okt

27 okt

2 nov

7 nov

10 nov

12 nov

17 nov

22 nov


Vill du delta eller ha mer information? Registrera dig här och ring sedan 018-30 33 99 eller skicka en intresseanmälan nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har kliniker i Uppsala, Stockholm, Linköping och Göteborg där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning i människa. Samtliga studier har godkänts av Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

CTC Akademiska

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
CTC Oscar

Dag Hammarskjölds väg 10C 3 tr
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
CTC MTC

Dag Hammarskjölds väg 14
752 37 UppsalaTelefon: 070-957 48 00
E-post: mtc@ctc-ab.se

Karta
CTC Karolinska

Karolinska vägen 22
171 64 SolnaTelefon: 073-153 21 00
E-post: karolinska@ctc-ab.se

Karta