När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie med pneumokockvaccin

Vi söker dig som är över 50 år och som inte blivit vaccinerad mot bakterien pneumokocker till en forskningsstudie. Syftet med studien är att testa säkerheten på ett nytt vaccin mot pneumokockbakterier.

Pneumokocksjukdom orsakas av en typ av bakterier som kallas Streptococcus pneumoniae. Denna bakterie kan orsaka allvarliga infektioner i öronen, näsan, lungorna, blodet eller hjärnan.

Kriterier för att delta:

  • Vara över 50 år
  • Ej haft bekräftad pneumokocksjukdom senaste 3 åren
  • Ej vara vaccinerad mot pneumokocksjukdom (innan 5 års ålder är okej)
  • Ej vara gravid eller ammande
  • Ej ha vaccinerats med annat vaccin nyligen
  • Ej deltagit i annan klinisk studie senaste två månaderna
  • Använda för studien godkända preventivmedel eller avstå från heterosexuella samlag under studiens gång

Studievaccin och undersökningarna genomförs kostnadsfritt och det finns möjlighet till reseersättning. Studien pågår i totalt ca 6 månader och innebär 2 besök på våra kliniker i Uppsala eller i Stockholm. Studien utförs i samarbete med flertalet kliniker i Sverige.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99, maila info@ctc-ab.se eller skicka en anmälan här nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Våra kliniker

Vi har kliniker i Uppsala, Stockholm, Linköping och Göteborg där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning i människa. Samtliga studier har godkänts av Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

CTC Akademiska

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
CTC Oscar

Dag Hammarskjölds väg 10C 3 tr
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
CTC MTC

Dag Hammarskjölds väg 14
752 37 UppsalaTelefon: 070-957 48 00
E-post: mtc@ctc-ab.se

Karta
CTC Karolinska

Karolinska vägen 22
171 64 SolnaTelefon: 073-153 21 00
E-post: karolinska@ctc-ab.se

Karta