När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie om alkoholberoende

Vill du delta i en behandlingsstudie som gäller ärftligt alkoholberoende?

ClinSmart söker deltagare till en klinisk läkemedelsstudie för att behandla alkoholberoende. Syftet med studien är att ta reda på om en läkemedelsbehandling kan ge ytterligare hjälp i behandlingen av detta tillstånd.

I studien kan personer som konsumerar alkohol, nästan dagligen under de senaste 4 veckorna, delta.

Studiedeltagare måste ha vissa genvarianter. Blodprov avseende detta kommer att tas vid det första besöket. I studien får hälften av deltagarna det aktiva studieläkemedlet och den andra hälften ingår i en kontrollgrupp som får placebo som inte innehåller den aktiva läkemedelssubstansen.

Du kan vara lämplig för studien om:

  • Du är över 18 år
  • Du har ett alkoholberoende
  • Du använder alkohol nästan dagligen 
  • Du vill minska antalet tillfällen när du dricker och/eller antalet alkoholenheter du konsumerar
  • Du inte använder olagliga droger eller starka smärtstillande medel och du inte har hepatit eller nedsatt lever- eller njurfunktion och du inte lider av svår depression
  • Du inte är gravid.

I studien ingår 9 besök på studiecentret och 6 telefonsamtal under cirka 6 månader. Din allmänna hälsa kommer att kontrolleras med laboratorietester och EKG. Besöken och studieläkemedlet är kostnadsfria. Skäliga resekostnader ersätts.

Anmäl dig till studien här.

Du kommer att länkas till en sida där du behöver fylla i ett webbformulär. Om du har svårt att fylla i detta, vänligen kontakta oss direkt istället.

INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 - Till dig som är med i en studie på ClinSmart

För ytterligare information kan du kontakta kliniken:

Ansvarig läkare: Katarina Berndtsson Blom

Studiesköterska: Anna Lyxell

ClinSmart Sweden AB
Dag Hammarskjölds väg 10C 4tr
75237 Uppsala

Telefon: 072-2028204
E-post: forsoksperson.uppsala@clinsmart.se

Våra kliniker

Vi har två kliniker i Uppsala där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning i människa. Samtliga studier har godkänts av Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

Klinik Akademiska (CTC)

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Klinik Oscar (CTC)

Dag Hammarskjölds väg 10C 3 tr
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
ClinSmart Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 10C 4 tr
752 37 UppsalaTelefon: 070-9574800
E-post: forsoksperson.uppsala@clinsmart.se

Karta