När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Studie på svårläkta bensår

Vi söker personer med svårläkta bensår till en forskningsstudie. 

Syftet med studien är att undersöka ett prövningsläkemedels säkerhet och preliminär effekt. Prövningsläkemedlet är en stamcellsprodukt under tidig utveckling och har inte tidigare testats på patienter med svårläkta bensår. Liknande preparat har i studier visat sig ha potential att kunna läka svårläkta sår.

Resultaten från studien kan leda till utvecklingen av bättre läkemedel för behandling av svårläkta bensår och kan på sikt vara till nytta för patienter som lider av detta.

Målgrupp: män och kvinnor, minst 18 år, med ett öppet, svårläkt sår 

Kriterier för deltagande: 

  • BMI mellan 18,5–35 kg/m2 
  • Ha ett sår (7–25 cm2) under knät som inte läkt trots behandling i minst 6 veckor 
  • Ej ha en pågående infektion som kräver behandling 
  • Ej ha diabetes typ 1, Crohns sjukdom, SLE, Addisons sjukdom (eller annan autoimmun sjukdom) 
  • Ej stå på kortisonbehandling eller immunnedsättande läkemedel 
  • Ej ha högt blodsocker (testas på hälsokontrollen i studien) 
  • Ej använda nikotinprodukter regelbundet 
  • Ej delta i annan läkemedelsstudie 
  • Vara villig att använda för studien godkända preventivmedel/vara steril/postmenopausal eller leva avhållsamt från heterosexuella samlag 

Studien består av 16 besök under cirka 7 månader vid Hand- och Plastikkirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. Vid ett av besöken kommer du att få prövningsläkemedlet eller placebo applicerat på ditt sår. Samtliga patienter kommer även att få standardbehandling för sitt bensår under studien. 

Samtliga besök och behandlingar är kostnadsfria och möjlighet till reseersättning finns. 

Vill du delta eller ha mer information? Skicka en anmälan via anmälningsformulär nedan eller ring 010-1031954. Ansvarig studiepersonal på Hand- och Plastikkirurgiska kliniken i Linköping kommer därefter att kontakta dig. 

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). 

Anmäl ditt intresse för studien

Våra kliniker

Vi har kliniker i Uppsala och Stockholm där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning i människa. Samtliga studier har godkänts av Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

CTC Akademiska

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
CTC Oscar

Dag Hammarskjölds väg 10C 3 tr
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
CTC MTC

Dag Hammarskjölds väg 14
752 37 UppsalaTelefon: 070-957 48 00
E-post: mtc@ctc-ab.se

Karta
CTC Karolinska

Karolinska vägen 22
171 64 SolnaTelefon: 073-153 21 00
E-post: karolinska@ctc-ab.se

Karta