Är du frisk och önskar delta i studier hos oss?

Läs om pågående studier

Har du en sjukdom eller diagnos? Tex Diabetes eller KOL

Läs om pågående studier

Var delaktig i utvecklingen av framtidens läkemedel

Här kan du anmäla intresse för att delta i kliniska studier på CTC, Clinical Trial Consultants,  

Vi söker både dig som är patient och dig som är frisk, dvs fri ifrån sjukdomar och vill delta i studier som forskningsperson.

Önskar du delta i studier i Uppsala har vi en klinik på Akademiska sjukhuset och två på Dag Hammarskjölds väg 13 

Önskar du delta i studier i Linköping har vi en klinik på Brigadgatan 26.

CTC utför klinisk forskning på uppdrag av universitetet, läkemedelsindustrin och kontraktsforskningsföretag. Vi utför även prövningar i nära samarbete med andra kliniker och vårdcentraler runt om i Sverige.

Aktuella studier just nu

Frisk

Studie 123. Friska män 18-60 år

Är du helt frisk och inte äter några läkemedel? 

Studien sker i Uppsala

Mer Information

Studie 103. Personer 18-60 år​

Är du helt frisk och inte äter några läkemedel? 
Kvinnor måste vara icke fertila. Studien sker i Uppsala

Mer information

Studie 146. Friska män 18-55 år

Är du helt frisk och inte äter några läkemedel? 

Studien sker i Uppsala

Mer information

Studie 141. Snusare minst 19 år

Söker dig som snusat minst 1 år

Studien sker i Uppsala

Mer information

Studie 99. Personer 18-50 år

Vill du delta i en studie där vi jämför Hydrokortisonsalvor? 

Studien äger rum i Uppsala

Mer information

Vill du delta i studier utan läkemedel?

Just nu söker vi friska kvinnor (i fertil ålder) och gravida kvinnor

Mer information

Män&Kvinnor 30-70 år med BMI mellan 27-35 som önskar gå ned i vikt

I denna studie vill man ta reda på hur rågprodukter, jämfört med veteprodukter, påverkar kroppsvikt och kroppsfett som en del av en kaloribegränsad kost under 14 veckor.

Mer information

Patient

Studie 100. För personer med typ 2 Diabetes

Har du Diabetes typ 2 och endast Metformin som diabetesbehandling?

Mer information

För personer med Astma

Vi söker Dig som är mellan 18-75 år och som märker av din astma

Plats: Uppsala och Linköping

Mer information

Studie 84. Diabetes typ 2 samt nedsatt njurfunktion

Studie för dig som har Diabetes typ 2 med nedsatt njurfunktion, dvs äggvita i urinen. 

Mer information

Studie 83. Diabetes typ 2 samt nedsatt njurfunktion

Studie för dig som har Diabetes typ 2 med nedsatt njurfunktion, dvs äggvita i urinen. 

Mer information

Har du en urinvägskateter?

Vi söker personer som byter Urinvägskateter regelbundet och är intresserad av att delta i forskningsprojekt kring detta. 

Intresseanmälan

Kliniska Prövningsdagen 20 maj

Kliniska prövningsdagen firas årligen runt om i världen för att uppmärksamma dagen då James Lind startade vad som sägs vara den första randomiserade kliniska studien ombord på ett skepp för 270 år sedan den 20 maj, 1747.

Vem var James Lind?

James Lind var en skotsk marinkirurg som befann sig på ett fartyg i brittiska kungliga flottan som var fullt av sjömän med skjörbjugg. Och han ville göra något åt det. Hans ideér revolutionerade vår förstålse för hur man testar vilken behandling som kan fungera bäst. Ideérna räddade inte bara liv ombord på hans fartyg, utan lade grunden för moderna kliniska prövningar 

(Randomiserade kontrollerade prövningar som de kallas idag)

Vad gjorde då James Lind?

Hur ser vägen ut idag från idè till färdig produkt? Och vilken roll i detta har vi på CTC?

Att utveckla ett nytt läkemedel är en lång och kostsam process som kan sträcka sig över 10-15 år och till en kostnad om 10-15 miljarder kronor.
  • 5000 läkemedelskandidater 
  • resulterar i att 5 går vidare till tester
  • endast 1 går vidare till registrering.

Taget från läkemedelsföreningen, film om läkemedelsutveckling, 17 maj 2017, http://lif.se/grundfakta/forsk...

Sverige har stolta traditioner inom läkemedelsutveckling och läkemedelsindustrin, akademin och sjukvård satsar idag stora resurser på att vidmakthålla och vidareutveckla den viktiga kompetens och infrastruktur som finns inom området.
CTC har en viktig roll att fylla för att stärka Sveriges position som ett ledande land för framförallt tidig klinisk läkemedelsforskning.
CTC AB en ledande aktör inom tidiga kliniska prövningar av nya läkemedel och medicintekniska produkter. På vår forskningsklink på Akademiska sjukhuset och våra dagvårdsenheter i Uppsala och Linköping hjälper våra läkare och forskningssköterskor till med att dokumentera att nya produkter är säkra och effektiva.
Intresserade patienter och friska frivilliga personer som vill delta i dessa forskningsstudier är en förutsättning för att nya produkter skall kunna godkännas av Läkemedelsverket och hjälpa sjuka patienter till ett bättre liv.
Vi arbetar ständigt med att på olika sätt förenkla och underlätta det för dig som vill delta i våra studier.
Du som är intresserad av att delta i dessa studier får gärna kontakta oss direkt på CTC AB för mera information

Våra kliniker

Vi har tre kliniker, två i Uppsala och en i Linköping där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag.

Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor.

Samtliga studier har godkänts ifrån Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden innan de startar.

Fas I enheten Uppsala Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 751 85 Uppsala

Telefon: Tel: 018-611 1306
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas I enheten Dag Hammarskjölds väg
Dag Hammarskjölds väg 13 752 37 Uppsala

Telefon: Tel: 018-501416
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Uppsala
Dag Hammarsköldsväg 13 752 37 Uppsala

Telefon: 070- 330 41 64
E-post: patient@ctc-ab.se

Karta
Fas III enheten Linköping
Brigadgatan 26 587 58 Linköping

Telefon: +46 (0) 73-076 16 21
E-post: linkoping@ctc-ab.se

Karta